IDensus – Construcție de brand prin participarea comunității

Proiectul cod SIPOCA 1035 /MySMIS2014+ 151186, ce se va derula în perioada 01 septembrie 2022 – 30 aprilie 2023 este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 În comuna Densuș există o preocupare susținută pentru cultură și turism. Din 2018 aici funcționează un grup informal care reuneșteContinuă lectura IDensus – Construcție de brand prin participarea comunității